De vaststelling van een evenementenkalender: besluit in de zin van de Awb?

De vaststelling van een evenementenkalender: besluit in de zin van de Awb?

Nu het aantal evenementen een enorme vlucht heeft genomen, maken gemeenten regelmatig gebruik van een evenementenkalender. Wat is de juridische status van het vaststellen van zo'n kalender? Waar de Afdeling eerder oordeelde dat het al dan niet plaatsen van een evenement op een kalender aangemerkt moet worden als een besluit, laat een uitspraak van 11 september 2019 zien dat de beslissing tot het vaststellen van een dergelijke kalender niet in alle gemeenten als besluit kan worden gekwalificeerd.