Bevoegdhedenovereenkomsten: nemen rechters die serieus genoeg?

Bevoegdhedenovereenkomsten: nemen rechters die serieus genoeg?

Het is terecht dat gemeenten niet gehouden kunnen worden aan inspanningsverplichtingen, als de inspanning niet tot het gewenste resultaat leidt. Het is ook terecht dat van overheden, als regelgeving of beleid van hogerhand wijzigt of belangen van derden zich verzetten tegen een plan, niet verlangd kan worden dat zij tegen beter weten in procedures starten of doorzetten.
We belanden echter op een hellend vlak als overhedenózonder zorg voor de wederpartijózelf beleid mogen wijzigen of (op regionaal niveau) afspraken mogen maken die het bereiken van het doel van een overeenkomst onmogelijk maken. Indien men dit arrest van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden leest, kan men de vraag stellen: gaan rechters niet wat te gemakkelijk om met bevoegdhedenovereenkomsten?