Nederlands bestuursprocesrecht op onderdelen in strijd met Verdrag van Aarhus

Nederlands bestuursprocesrecht op onderdelen in strijd met Verdrag van Aarhus

Het niet indienen van een zienswijze mag niet aan toegang tot de rechter in de weg staan van een belanghebbende, als het Verdrag van Aarhus van toepassing is. Bovendien moeten ook niet-belanghebbenden hun inspraakrechten uit dat verdrag kunnen afdwingen bij de rechter.
Dit oordeel van het Europese Hof van Justitie betekent dat het Nederlandse bestuursprocesrecht op deze onderdelen in strijd is met het Verdrag van Aarhus, dat burgers en algemeen-belangorganisaties inspraakrechten en rechten op toegang tot de rechter verschaft op het gebied van besluiten over milieuzaken.