Belanghebbende in milieuzaken heeft toegang tot rechter, ook zonder deelname aan inspraakronde

Belanghebbende in milieuzaken heeft toegang tot rechter, ook zonder deelname aan inspraakronde

De rechtbank heeft in deze zaak (van een veehouderij tegen een gemeente) voor het eerst het arrest van het Hof van Justitie van 21 januari 2021 toegepast, waarmee in milieuzaken meer belanghebbenden in beroep kunnen gaan tegen een besluit—ook als zij niet aan een inspraakronde met een zienswijze hebben meegedaan.