Afzien van invordering wegens bijzondere omstandigheid: last evident onuitvoerbaar

Afzien van invordering wegens bijzondere omstandigheid: last evident onuitvoerbaar

Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak moet bij een besluit tot invordering van een verbeurde dwangsom aan het belang van de invordering een zwaarwegend gewicht worden toegekend. Slechts in bijzondere omstandigheden kan geheel of gedeeltelijk van invordering worden afgezien. In deze uitspraak is van een dergelijk uitzonderlijk geval sprake, nu de last onuitvoerbaar is.