Vaststelling bestemmingsplan weigeren: alleen met deugdelijke motivering

Vaststelling bestemmingsplan weigeren: alleen met deugdelijke motivering

In deze uitspraak staat de weigering van de gemeenteraad om een bestemmingsplan vast te stellen centraal. Dat bestuursorganen in beginsel niet kunnen worden gedwongen van een bevoegdheid gebruik te maken, neemt niet weg dat een weigering goed gemotiveerd moet worden. Als een bestuursorgaan verwijst naar beleidsdocumenten die de weigering niet ondersteunen, dan kunnen de kansen keren voor degene die wil bouwen.