Hof van Discipline: advocaten moeten inzage geven in financiŽn

Hof van Discipline: advocaten moeten inzage geven in financiën

Advocaten zijn verplicht gehoor te geven aan het jaarlijks verzoek van de deken om financiële kengetallen te verstrekken. De deken kan medewerking zowel tuchtrechtelijk als bestuursrechtelijk afdwingen, stelt het Hof van Discipline. Met de uitspraak van het hof komt een eind aan een lange discussie over het verplicht verstrekken van financiële gegevens door kantoren.