Concept-wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

Concept-wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

Er zijn in Nederland ruim 230.000 personenvennootschappen: de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv). De huidige regeling voor de maatschap, vof en cv is verspreid over Boek 7A BW en het Wetboek van Koophandel en dateert uit de 19e eeuw. Er zijn niet of nauwelijks mogelijkheden tot bedrijfsoverdracht en het is onduidelijk of zekerheidsrechten kunnen worden gevestigd op het aandeel van de vennoten in een personenvennootschap.
De nieuwe regeling voorziet in twee rechtsvormen, namelijk de vennootschap en de commanditaire vennootschap. Beide rechtsvormen kunnen voor zowel beroeps- als bedrijfsactiviteiten worden gebruikt. Bijzonder kenmerk van de nieuwe personenvennootschap is dat deze op eenvoudige wijze kan worden aangegaan, door het sluiten van een overeenkomst tussen de vennoten. Er is geen notariële akte vereist.