Kroniek civiele rechtspraak mededingingsrecht 2013

Kroniek civiele rechtspraak mededingingsrecht 2013

Nederland heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een aantrekkelijk forum voor het beslechten van kartelschadeclaims. Die aantrekkelijkheid is onder meer ingegeven door de pragmatische en relatief snelle wijze waarop Nederlandse rechters deze procedures behandelen. Naast een kroniek civiele rechtspraak mededingingsrecht over het afgelopen jaar (dat eerder werd gepubliceerd in tijdschrift Markt & Mededinging) heeft Maverick Advocaten recente rechtspraak op het gebied van kartelschadeclaims op een rij gezet.