Hoe privatiseer je een Staatsbank?

Hoe privatiseer je een Staatsbank?

In vervolg op de reddingsoperatie van grote Nederlandse banken door de Nederlandse Staat—die resulteerde in de nationalisering van onder meer ABN AMRO—dient zich ruim vijf jaar later de vraag aan of het wenselijk is de (deels) genationaliseerde banken weer (deels) te privatiseren. Op welke wijze zou dit het beste kunnen worden vormgegeven?