Een afspraak over de uitleg van een overeenkomst

Een afspraak over de uitleg van een overeenkomst

Mag de rechter een geschil over de uitleg van een overeenkomst op uitdrukkelijke wens van partijen beoordelen enkel aan de hand van de letterlijke tekst van die overeenkomst? Die vraag kwam aan de orde in een zaak die onlangs werd behandeld door Gerechtshof Den Haag. De uitspraak laat zien dat een afspraak over uitleg gevolgen kan hebben voor het werkveld van de rechter en de bewijspositie van partijen.