Aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen

Aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen

Een afdoende wettelijke regeling voor (aansprakelijkheid van) toezichthouders van verenigingen en stichtingen—de meest voorkomende rechtspersonen in de semipublieke sector—ontbrak. Met het concept-wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen wordt beoogd een centrale regeling in Boek 2 BW op te nemen voor taakomschrijving en aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders van deze rechtsvormen. De drempel voor aansprakelijkstelling wordt verlaagd. Zal dat tot verbetering leiden?


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen