De separatist en de redelijke termijn

De separatist en de redelijke termijn

Pand- en hypotheekhouders nemen in het geval van een faillissement een bijzondere positie in, te weten de positie van een separatist. Separatisten staan in beginsel buiten het faillissement. In een recent arrest van de Hoge Raad staat de bevoegdheid van rechter-commissaris om te beslissen op een verzoek van de separatist tot verlenging van de door de curatoren gestelde termijn centraal. Dit arrest heeft ook gevolgen voor het criterium wat betreft de redelijkheid van de door de curator te stellen termijn.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen