Niet verzekerd zijn is eigen schuld?

Niet verzekerd zijn is eigen schuld?

In aansprakelijkheidsprocedures wordt regelmatig het verweer gevoerd dat degene die meent een claim te hebben ook zelf een bepaalde mate van eigen schuld aan de ontstane schade heeft, bijvoorbeeld doordat hij of zij (te) weinig heeft gedaan om de ontstane schade te voorkomen. Als een dergelijk eigen-schuldverweer slaagt, vervalt de vergoedingsplicht of kan het bedrag aan te vergoeden schade aanzienlijk lager uitvallen. Maar houdt de verplichting om schade zoveel mogelijk te voorkomen ook in dat iemand verplicht is om zich tegen bepaalde schade te verzekeren?