Brandverzekering en een (gebrek aan) causaal verband