Overname van zorgaanbieder goedgekeurd na reddingsfusieverweer

Overname van zorgaanbieder goedgekeurd na reddingsfusieverweer

Het kan voorkomen dat een mededingingsautoriteit een overname of fusie onvoorwaardelijk goedkeurt, ondanks het feit dat de mededinging op significante wijze wordt belemmerd. Hiervan is sprake in het geval van een 'reddingsfusie'. Bij een reddingsfusie fuseert een noodlijdende onderneming met een andere partij, waarbij de mededingingssituatie op de markt evenzeer verslechtert als zonder fusie het geval zou zijn.