Onderhandse verkoop van activa aan een doorstarter?

Onderhandse verkoop van activa aan een doorstarter?

Indien een vennootschap failliet gaat, dient de curator de activa in beginsel openbaar te verkopen. Als aannemelijk is dat de verkoopopbrengst bij een onderhandse verkoop minstens even hoog zal zijn (of andere voordelen voor de boedel te verwachten zijn), kan de curator toestemming vragen voor een onderhandse verkoop—bijvoorbeeld aan een doorstarter. Wat kunnen schuldeisers doen als zij het daarmee niet eens zijn?