Van start gaan ondanks ontbreken van financiering leidt tot onbehoorlijk bestuur

Van start gaan ondanks ontbreken van financiering leidt tot onbehoorlijk bestuur

Door ondanks het ontbreken van financiering toch te besluiten om met een school van start te gaan en de daarvoor noodzakelijke financiële verplichtingen aan te gaan, heeft het bestuur naar het oordeel van het hof een onverantwoord groot risico genomen dat de stichting haar financiële verplichtingen niet zou kunnen nakomen. Het hof oordeelt dat sprake was van onbehoorlijk bestuur, waarvan de bestuurders en de feitelijk beleidsbepaler een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.