Russische faillietverklaring van Yukos Oil definitief niet erkend in Nederland

Russische faillietverklaring van Yukos Oil definitief niet erkend in Nederland

Een Russisch vonnis waarbij Yukos Oil in 2006 in de Russische Federatie failliet is verklaard, wordt in Nederland definitief niet erkend. Dat is de uitkomst in cassatie nu de Hoge Raad het beroep tegen de beslissing van het Gerechtshof Amsterdam heeft verworpen. Een belangrijk gevolg van het niet-erkennen van het Russische faillissementsvonnis is dat ook de bevoegdheid van de curator van Yukos Oil om rechtshandelingen te verrichten, in Nederland niet wordt erkend.