Collectieve actie en schikking: hoe om te gaan met freeriders?

Collectieve actie en schikking: hoe om te gaan met freeriders?

Het zogenaamde freeriden in een collectieve actie heeft een negatieve bijklank, maar is op de keper beschouwd best een aantrekkelijke route. Een benadeelde heeft schade geledenóbijvoorbeeldódoordat hij aandelen heeft verkregen op grond van een misleidend prospectus. Op internet leest hij dat een belangenorganisatie is opgericht om daartegen in rechte op te komen. Wat te doen? Tegen betaling actief deelnemen aan de collectieve actie? Of freeriden: geen betaling doen, geen actie ondernemen en afwachten waar de collectieve procedure in resulteert?