Garantieclaims: woorden hebben hun betekenis

Garantieclaims: woorden hebben hun betekenis

Wordt er na een bedrijfsovername geprocedeerd over garantieclaims, dan komt het aan op de bewoordingen in het contract en de uitleg die de rechter daaraan geeft. In dit vonnis werd een vordering van een koper afgewezen, om redenen die lijken neer te komen op onvoldoende scherpte van de formuleringen—en ook omdat de rechtbank een opmerkelijke interpretatie hanteert van het woord 'voorzien'.