Grenzen aan de betalingsregeling

Grenzen aan de betalingsregeling

Wanneer loonbeslag onvoldoende oplevert, wordt door de deurwaarder nog wel eens geprobeerd om een aanvullende betalingsregeling te treffen. Een te krap budget leidt tot nieuwe schulden en deurwaarders dienen daarop bedacht te zijn, zo oordeelde de tuchtrechter in een tweetal uitspraken. Bij het treffen van een betalingsregeling dienen de belangen van de debiteur te worden meegewogen.