Strengere voorwaarden aan turboliquidaties van rechtspersonen

Strengere voorwaarden aan turboliquidaties van rechtspersonen

Schuldeisers krijgen bij turboliquidaties (snelle ontbinding van bedrijven zonder vereffening) meer mogelijkheden om te beoordelen of er sprake is van benadeling en of zij daartegen stappen kunnen ondernemen.
Rechtspersonen die er middels een turboliquidatie de brui aan wensen te geven, moeten in de toekomst meer informatie verstrekken om hun opheffing te verantwoorden. Zo wordt het bestuur verplicht om een slotbalans op te stellen, inclusief een verklaring waarom er geen vermogen (meer) op de balans staat. Deze komt ter inzage bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur moet er voorts voor zorgen dat de turboliquidatie algemeen bekendgemaakt wordt.