Aandeelhoudersovereenkomsten en redelijke verwachtingen

Aandeelhoudersovereenkomsten en redelijke verwachtingen

Interessant is de conclusie van de advocaat-generaal bij deze uitspraak van de Hoge Raad. De A-G gaat ervan uit dat afwijkende bedoelingen van de oprichters/aandeelhouders naar de uitleg van de statuten kunnen doorwerken door in geschillen tussen de oprichters/aandeelhouders onderling, behalve op de (objectief uit te leggen) statuten van de rechtspersoon, ook te letten op de inhoud van de veelal tevens bestaande aandeelhoudersovereenkomst. Dit kan ertoe leiden dat een vordering die op zichzelf aan de inhoud van de statuten zou kunnen worden ontleend, toch niet toewijsbaar is.