Geen meerderheid: nietig besluit

Geen meerderheid: nietig besluit

In deze uitspraak over een VvE bevestigt (of geeft) de Hoge Raad een belangrijke algemene regel, die ook geldt voor gewone verenigingen: 'het ontbreken van een op grond van de wet of de statuten vereiste meerderheid van stemmen leidt tot een nietig besluit'—dus niet tot een besluit dat vernietigbaar is wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen.
Het verschil is dat de termijn van 1 jaar om naar de rechter te stappen alleen geldt voor vernietigbare besluiten, terwijl op de nietigheid van een besluit ook later een beroep kan worden gedaan.