De WHOA: een introductie

De WHOA: een introductie

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) bevat een procedure die het mogelijk maakt om een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders tot stand te brengen door homologatie van het akkoord door de rechtbank. Een akkoordprocedure onder de WHOA kan—mits goed voorbereid—in een tijdsbestek van 2 à 3 maanden worden afgerond. Een akkoord kan betrekking hebben op een enkele of op verschillende categorieën van schuldeisers en aandeelhouders. De schuldeisers en aandeelhouders worden naar gelang hun rang en rechten in verschillende klassen ingedeeld. Schuldeisers en aandeelhouders krijgen minimaal 8 dagen de gelegenheid om het akkoord te beoordelen voordat daarover per klasse een stemming plaatsvindt. De WHOA stelt een aantal voorwaarden aan homologatie. DVDW Advocaten zette een en ander helder en overzichtelijk op een rij.