Inhoud overeenkomst van dienstverlening valt onder OR-adviesrecht

Inhoud overeenkomst van dienstverlening valt onder OR-adviesrecht

Het wettelijke adviesrecht van de ondernemingsraad ex artikel 25 WOR heeft betrekking op voorgenomen besluiten van de onderneming die van financieel-economisch, maar ook van bedrijfsorganisatorische aard zijn. In deze zaak oordeelt de Ondernemingskamer dat een ondernemer niet in redelijkheid een overeenkomst van dienstverlening kon sluiten, zonder voorafgaand overleg met zijn OR.