WHOA-uitspraak: de herstructureringsdeskundige

WHOA-uitspraak: de herstructureringsdeskundige

In deze zaak werd een WHOA-verzoek ingediend door twee besloten vennootschappen. Bij dit verzoek hebben verzoeksters een WHOA Reorganisatieplan ter voorkoming van faillissement gepresenteerd. De verzoeksters hebben de rechtbank tevens verzocht om een herstructureringsdeskundige aan te stellen. Vooruitlopend op de toekenning van de herstructureringsdeskundige hebben verzoeksters twee offertes van mogelijke deskundigen laten opmaken en deze aan de rechtbank voorgelegd.