Brexit vanuit een Nederlands perspectief

Brexit vanuit een Nederlands perspectief

In het algemeen zijn de gevolgen van de Brexit op het gebied van het ondernemingsrecht beperkt. Wel zijn er gevolgen voor de mogelijkheid om eenvoudig te herstructureren en zijn er gevolgen voor de financiële verslaglegging van Nederlandse rechtspersonen. Voor de vennootschapsbelasting zijn de gevolgen minder ingrijpend, doch wel degelijk van betekenis.