Rangwijziging bij pandrechten is (toch) mogelijk

Rangwijziging bij pandrechten is (toch) mogelijk

Voor hypotheekrechten voorziet de wet in een mogelijkheid tot rangwijziging (artikel 3:262 lid 1 BW). Die mogelijkheid tot rangwijziging biedt de wet niet voor pandrechten. De Hoge Raad oordeelt evenwel dat de mogelijkheid tot rangwijziging van pandrechten (ondanks het feit dat dit niet uitdrukkelijk in de wet is neergelegd) past in het stelsel van de wet; dat rangwijziging ook ten aanzien van het recht van pand mogelijk is, en dat het bepaalde in artikel 3:262 BW zich ten aanzien hiervan dus voor analoge toepassing leent.