Concept-wetsvoorstel representatieve vorderingen voor consumenten

Concept-wetsvoorstel representatieve vorderingen voor consumenten

Dit voorontwerp zet de EU-richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten om in het Nederlandse recht. Nederland heeft de Wet Afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA). Voor het omzetten van de richtlijn is daarom geen volledig nieuwe regeling nodig. Op een paar punten heeft de richtlijn andere regels dan de WAMCA. De richtlijn stelt aan collectieve schadevergoedingsacties bijvoorbeeld enkele inhoudelijke eisen en voorwaarden, bijvoorbeeld voor de financiering van de actie.