Herroeping faillissement niet mogelijk

Herroeping faillissement niet mogelijk

Het is vaste rechtspraak dat de Faillissementswet een gesloten stelsel van rechtsmiddelen heeft. Buiten de in de Faillissementswet geregelde rechtsmiddelen zijn er dus geen mogelijkheden om op te komen tegen een uitspraak waarin een faillissement is uitgesproken. Niettemin gebeurt het met regelmaat dat dat toch geprobeerd wordt.