WHOA-zaak: afkoelingsperiode toegewezen

WHOA-zaak: afkoelingsperiode toegewezen

De rechtbank acht voldoende onderbouwd dat het verzoek tot het afkondigen van een afkoelingsperiode in casu noodzakelijk is voor het kunnen blijven voortzetten van de onderneming tijdens de voorbereiding van en onderhandelingen over het akkoord. Mede op basis van de geprognosticeerde positieve kasstroom waaruit lopende verplichtingen kunnen worden voldaan, acht de rechtbank aannemelijk dat eventuele derden door een afkoelingsperiode niet wezenlijk in hun belangen worden geschaad. Verder is de rechtbank in voldoende mate gebleken dat bij een faillissement de schuldeisers niets zullen krijgen en bij een akkoord 1020 procent. Het verzoek wordt daarom toegewezen.