Geen bestuurdersaansprakelijkheid na overdracht van onderneming zonder vergoeding

Geen bestuurdersaansprakelijkheid na overdracht van onderneming zonder vergoeding

Uit deze uitspraak komt mooi de getrapte toets van bestuurdersaansprakelijkheid naar voren. Niet enkel kennelijk onbehoorlijk bestuur is vereist, maar tevens dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. In bovengenoemde zaak oordeelde de rechtbank dat aan die hoge drempel voor persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders niet is voldaan wat betreft de overdracht van de werkzaamheden. Ten aanzien van het bewijsvermoeden hebben de bestuurders voldoende kunnen weerleggen dat het faillissement niet het gevolg is van het onbehoorlijk bestuur.