Gevolgen van niet opkomen tegen beschikking rechter-commissaris op grond van artikel 176 Fw

Gevolgen van niet opkomen tegen beschikking rechter-commissaris op grond van artikel 176 Fw

Indien een curator machtiging verkrijgt van een rechter-commissaris om, zoals in deze casus, tot verkoop van een woning in een faillissement over te gaan, is een verzoek op grond van artikel 69 Fw de enige manier voor belanghebbenden om de machtiging zelf aan te vechten. Indien geen gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid is het slechts mogelijk om het gebruik van de machtiging aan te vechten waarbij misbruik van de bevoegdheid moet worden aangetoond.