Toegang tot digitale administratie van gefailleerde op grond van artikel 105b Fw

Toegang tot digitale administratie van gefailleerde op grond van artikel 105b Fw

Een interessante uitspraak over het recht van curatoren op ongehinderde toegang tot digitale administratie van gefailleerden. Aanleiding voor het geschil was het uit de lucht halen door Microsoft van de IT-omgeving van een rechtspersoon, daags voorafgaand aan diens faillietverklaring. Vanwege de afsluiting konden de curatoren na hun aanstelling niet over de digitale administratie van gefailleerde beschikken. Deze uitspraak toont aan dat artikel 105b Fw in een dergelijk geval kan worden ingezet.