Verstek bij incassoprocedures consumentenkrediet leidt niet tot toewijzing vordering

Verstek bij incassoprocedures consumentenkrediet leidt niet tot toewijzing vordering

Rechtbank Gelderland heeft drie verstekvonnissen gewezen in incassozaken die waren gestart door aanbieders van consumentenkredieten. In verstekzaken toetst de rechter doorgaans slechts marginaal of de vordering juist is. Als deze niet 'onrechtmatig of ongegrond voorkomt', wordt de vordering in principe toegewezen. Toch gebeurde dat in geen van deze zaken.