Concurrentie door oud-aandeelhouder is niet onbeperkt

Concurrentie door oud-aandeelhouder is niet onbeperkt

Het uitgangspunt is dat het aandeelhouders vrij staat hun eigen belang te behartigen. Zij zijn echter op grond van artikel 2:8 BW ook verplicht om het belang van de vennootschap en de belangen van andere aandeelhouders in acht te nemen, waardoor concurrentie door een aandeelhouder in gevallen niet toegestaan is. De grenzen hiervan zijn gelegen in de onrechtmatige daad. Er moet dus sprake van een schending van een zorgvuldigheidsnorm.