Aandeelhoudersovereenkomst gelijkgesteld met besluit van de AvA?

Aandeelhoudersovereenkomst gelijkgesteld met besluit van de AvA?

In dit artikel wordt een uitspraak van Gerechtshof Den Bosch besproken, dat interessant is omdat een aandeelhoudersovereenkomst gelijkgesteld wordt met een geldig genomen besluit buiten vergadering (artikel 2:238 BW). De overwegingen van het hof passen niet goed in de huidige lijn in de rechtspraak.