Toestemming nodig voor verwijzen naar algemene voorwaarden op website

Toestemming nodig voor verwijzen naar algemene voorwaarden op website

De regelgeving over het ter hand stellen van algemene voorwaarden is in nog geen half jaar tijd tweemaal gewijzigd. De onzekerheid die hierdoor voor dienstverrichters is ontstaan, wordt opgehelderd in het onderstaande artikel. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat een dienstverrichter die voor zijn algemene voorwaarden wil verwijzen naar zijn website, bij offline contracteren, hiervoor de uitdrukkelijke toestemming zal moeten vragen aan de wederpartij.