Gegevensverzameling inlichtingendiensten in strijd met grondrechten

Gegevensverzameling inlichtingendiensten in strijd met grondrechten

Inlichtingendiensten in de EU die gegevens van en over burgers verzamelen in het kader van surveillanceprogramma’s handelen in strijd met de in Europa geldende grondrechten. Hoewel de diensten niet onder de reikwijdte van het recht van de EU vallen, stellen de EU-privacytoezichthouders vast dat de algemene grondrechten, zoals onder meer vastgelegd in het EVRM, weldegelijk van toepassing zijn.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen