Geen recht op afschrift documenten bij inzageverzoek Wbp, wel op gegevens

Geen recht op afschrift documenten bij inzageverzoek Wbp, wel op gegevens

Geeft een inzageverzoek op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens recht op afschrift van alle documenten waarin persoonsgegevens worden verwerkt, of volstaat een overzicht van de in die documenten verwerkte persoonsgegevens? De Raad van State overweegt andermaal dat een dergelijk overzicht volstaat.