Strengere regels voor elektronische communicatie in kielzog van Verordening Gegevensbescherming

Strengere regels voor elektronische communicatie in kielzog van Verordening Gegevensbescherming

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming regelt de verwerking van persoonsgegevens in de EU die natuurlijke personen identificeren of identificeerbaar maken. De verordening ziet echter niet op industrieel of machinaal gegenereerde niet-persoonsgebonden gegevens. Brussel wil daarom de regelgeving voor internetbedrijven gelijktrekken met de strengere regels die al voor traditionele telecomproviders gelden. Ook het cookie-beleid wordt gestroomlijnd.