De inwerkingtreding van de AVG: een dreigend rechtsvacuüm

De inwerkingtreding van de AVG: een dreigend rechtsvacuüm

Na de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal de Wet bescherming persoonsgegevens komen te vervallen. Hierdoor ontstaat er mogelijk het probleem dat op 'zuivere interne situaties' opeens geen privacyrecht meer van toepassing is. De wetgever erkent het dreigende rechtsvacuüm.