Misbruik van het recht op inzage uit de AVG

Misbruik van het recht op inzage uit de AVG

Het recht op inzage is bedoeld om ervoor te zorgen dat iemand kan nagaan of er persoonsgegevens van hem/haar worden verwerkt en of dat op een correcte manier gebeurt. Als het inzagerecht voor een ander doel wordt gebruikt, kan er sprake zijn van misbruik van recht. De rechter heeft onder de Wet bescherming persoonsgegevens al enkele malen geoordeeld dat aan een inzageverzoek bij misbruik van recht niet hoeft te worden voldaan. Het onderhavige vonnis zet deze lijn onder de AVG voort.