Voorwaarden aan gemeenschappelijk videobewakingssysteem in appartementencomplex

Voorwaarden aan gemeenschappelijk videobewakingssysteem in appartementencomplex

Het is niet in strijd met Europese regels om in een gemeenschappelijk appartementencomplex een videobewakingssysteem op te zetten, als het doel daarvan is om de veiligheid en de bescherming van personen en goederen te waarborgen, mits de plaatsing van het systeem voldoet aan vereisten van evenredigheid en subsidiariteit. Niettemin moet worden nagegaan of er minder vergaande maatregelen mogelijk zouden zijn, zoals het alleen op bepaalde tijdstippen aanzetten van het bewakingssysteem en het onscherp maken of blokkeren van beelden die zijn opgenomen in ruimten waar de bewaking niet noodzakelijk is.