EHRM gaat in op voorwaarden die gelden bij bescherming van klokkenluiders

EHRM gaat in op voorwaarden die gelden bij bescherming van klokkenluiders

Luxemburg Leaks (LuxLeaks) was de naam van een reeks publicaties van een internationaal team van onderzoeksjournalisten, gebaseerd op vertrouwelijke informatie over rulings van de Luxemburgse belastingdienst van 2002 tot 2010. De journalisten deden zich in het kader van hun onderzoek onder andere voor als belastingconsulenten. Het EHRM oordeelt dat het algemeen belang bij de onthulling van de informatie zwaarder weegt dan de consequenties daarvan. Het Hof acht onder andere van belang dat is voldaan aan de voorwaarden die gelden bij de bescherming van klokkenluiders.
Het EHRM wijst het verzoek om een definitie van het begrip 'klokkenluider' op te stellen evenwel af en merkt op dat er tot op heden geen eensluidende juridische definitie is vastgesteld van dat begrip — noch dat daartoe aanleiding bestaat.