Persoonsgegevens of anoniem: HvJ EU kiest (opnieuw) voor relatieve benadering

Persoonsgegevens of anoniem: HvJ EU kiest (opnieuw) voor relatieve benadering

In 2017 heeft een Europese bankenautoriteit een speciale regeling vastgesteld met betrekking tot het faillissement van de Spaanse bank Banco Popular. Na de afwikkeling van de kwestie heeft Deloitte, als onafhankelijke beoordelaar, beoordeeld of de aandeelhouders en crediteuren beter zouden zijn behandeld indien er een reguliere insolventieprocedure zou zijn gevolgd. Daarbij zijn persoonsgegevens gebruikt die aan Deloitte ter beschikking zijn gesteld, maar waarvoor aan betrokkenen geen toestemming was gevraagd. Maar ging het wel om gegevens die herleidbaar zijn tot natuurlijke personen?