Publicatie van zienswijzen op internet: anoniem of niet?

Publicatie van zienswijzen op internet: anoniem of niet?

Mag een gemeente die zienswijzen over bijvoorbeeld een ontwerp-bestemmingsplan op haar website wil publiceren, die zienswijzen anonimiseren in het belang van de privacy? Is zij daartoe wellicht zelfs gehouden? Of moeten de namen van indieners van een zienswijze op grond van de Wet openbaarheid van bestuur juist wel worden vermeld?