De rechtsmacht van de Netherlands Commercial Court

De rechtsmacht van de Netherlands Commercial Court

De Netherlands Commercial Court heeft signalen gekregen dat er een misverstand bestaat over het antwoord op de vraag of uitspraken van de NCC ten uitvoer gelegd kunnen worden in de EU. De misvatting is dat NCC alleen bevoegd is als partijen daarvoor kiezen, en dat er dan geen sprake zou zijn van verplichte rechtsmacht (één van de eisen die het Hof van Justitie EU stelt), omdat de bevoegdheid alleen volgt uit de keuze van partijen en niet uit een wettelijke aanwijzing door de overheid. De NCC helpt dit misverstand uit de wereld.